1189 - 1200 of 1200 dogs for adoption near Texas
A431189

A431189

German Shepherd Dog San Antonio, Texas
WALLY

WALLY

German Shepherd Dog , Unknown
DOT

DOT

Pit Bull Terrier , Unknown
A286475

A286475

Rat Terrier , Unknown
A431338

A431338

Chihuahua , Unknown
SASHA

SASHA

Labrador Retriever , Unknown
CINDY

CINDY

Black Mouth Cur Conroe, Texas
BRUTUS

BRUTUS

Pit Bull Terrier , Unknown
ELIRA

ELIRA

Fox Terrier plano, Texas
Chuck Norris

Chuck Norris

German Shorthaired Pointer Denton, Texas
KING

KING

Boxer , Unknown
A1481013

A1481013

Staffordshire Bull Terrier Houston, Texas