1 - 12 of 27 dogs for adoption near Oro Valley
Rosie

Rosie

Pit Bull Terrier Oro Valley, Arizona
Karma

Karma

Shar Pei Oro Valley, Arizona
Lola

Lola

Chihuahua Oro Valley, Arizona
Sarge

Sarge

Pit Bull Terrier Oro Valley, Arizona
Andre

Andre

American Bulldog Oro Valley, Arizona
Chance

Chance

Chinese Shar-Pei Oro Valley, Arizona
Teddy

Teddy

Australian Shepherd Oro Valley, Arizona
Kodo (Bonded with Pitufo)

Kodo (Bonded with Pitufo)

Chihuahua Oro Valley, Arizona
Balthazar

Balthazar

Chow Chow Oro Valley, Arizona
Pazi (Yellowbird)

Pazi (Yellowbird)

Carolina Dog Oro Valley, Arizona
Remington

Remington

Boxer Oro Valley, Arizona
Jasmine

Jasmine

Shepherd Oro Valley, Arizona